Algemene ledendag 2020 uitgesteld naar 2021

Algemene ledendag 2020 uitgesteld naar 2021

Ledendag 2020 in Brussel, wegens Corona uitgesteld naar 2021 met hetzelfde programma

Thema : Standaardnederlands, de prioritaire variëteit van onze taal

Locatie: Universitaire Stichting
Egmontstraat 11 in 1000 Brussel

 

 

VVA-Brussel heeft het genoegen de Algemene Ledendag 2020 te organiseren.

Het VVA-Hoofdbestuur en VVA-Brussel hebben de eer alle leden van de VVA uit te nodigen op een hopelijk gezellige ontmoeting in Brussel.

Programma

1.     10 uur tot 10.30 uur (Universitaire Stichting)
    Onthaal met aanmelding en welkomstkoffie of thee en koek

2.         10.30 uur:  ACADEMISCHE ZITTING
          Verwelkoming door dr. Erik Loosen, voorzitter VVA-Brussel

10.35 uur tot 11.35 uurStandaardnederlands, de prioritaire variëteit van onze taal

Aanzet

- Betekenisomschrijving Standaardnederlands (Nederlandse Taalunie)
- Taalgebruik in postmodernistisch perspectief – vanuit sociolinguïstische invalshoek

met presentaties van           
Prof. dr. Dirk Geeraerts, KULeuven

Dirk Geeraerts is een Vlaamse taalkundige. Hij is hoogleraar in de theoretische taalkunde aan de Universiteit van Leuven. Hij is de oprichter van de onderzoekseenheid Kwantitatieve Lexicologie en Variationele Taalkunde.

Taalvariatie tussen communicatie en identiteit

Luc Devoldere – Ons Erfdeel / De Lage Landen

Luc Devoldere is een Vlaamse classicus, schrijver en publicist. In 2002 volgde hij Jozef Deleu op als hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) sinds 2009.

Eigen visie over standaardtaligheid: "Een dialect met een leger"

en commentaar op beide presentaties van
Em. prof. dr. Ludo Beheydt, U. Cath. de Louvain

Ludo Beheydt heeft van de Nederlandse taal en cultuur zijn specialiteit gemaakt. Hij gaf er niet alleen les over in Louvain-la-Neuve, Amsterdam en Leiden, maar is ook op andere vlakken met deze thema’s bezig.
Bovendien is hij Europees Eresenator vanwege zijn bijdrage aan de Europese cultuur. Beheydt heeft een waaier van publicaties op zijn naam staan, gaande van uitspraakgidsen, een woordenboek en computerprogramma’s tot een prachtig kunstboek.

Conclusies over Standaardnederlands bijzonder i.v.m. mondeling standaardtaalgebruik in het Vlaamse onderwijs

- de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA bij monde van An De Moor

Sessievoorzitter Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter VVA en
Coördinator Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA.

De teksten van de sprekers e.a. rond de thematiek verschijnen in een digitaal Witboek - Editie 20 van het VVA-e-zine Vivat Academia.

11.35 tot 12.15: Uitreiking prijs Academicus/Academica van het Jaar 2020
            
aan actrice mevrouw Chris Lomme


            laudatio door Paul Becue, algemene voorzitter VVA en
            dankwoord door de gelauwerde

3.         12.15 uur tot 13 uur: Receptie
Drank + 2 hapjes per persoon

Onthaal + academische zitting + receptie: = € 35 /persoon

4.         13 uur tot 14.45 uur: VRIENDENMAAL
Voorgerecht + hoofdgerecht + nagerecht + koffie en aangepaste wijnen. 
Voor dit uitgelezen menu kiest de chef van het restaurant van de Universitaire Stichting de fijnste gerechten die in maart op de markt zijn.

5.         15 uur tot 16.45 uur: CULTUREEL NAMIDDAGPROGRAMMA met keuze uit

A.        Muziekinstrumentenmuseum (Hofbergstraat 2)
Eén van 's werelds grootste en meest buitengewone collecties van muziekinstrumenten van alle tijden en alle plaatsen. De 1100 interessantste en meest sprekende exemplaren staan opgesteld in 4 tentoonstellingszalen,          omkaderd door beeldmateriaal en tekstpanelen.
De rijk gevulde audio- en videogids brengt de muziekinstrumenten tot leven

B.         Magritte Museum (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Koningsplein)
herbergt een kunstverzameling van meer dan 200 werken van de Belgische surrealist René Magritte.
Audiogids

C. Museum voor Oude Kunst (Regentschapsstraat 3)
De voortreffelijke collectie oude kunst, getuige van een rijk gevuld verleden, overspant de periode van de 15de tot de 18de eeuw.
 Audiogids

D. (ondergronds) Coudenbergpaleis (Paleizenplein 7)
De archeologische site en het museum van het Coudenbergpaleis is een ondergrondse ontdekkingsreis in het paleis van Keizer Karel.
Met gids

17 uur EINDE NAMIDDAGPROGRAMMA

met een drankje aangeboden in het Museum Café, KMSK, Regentschapstraat 3

Wegbeschrijving naar de Universitaire Stichting

Met het openbaar vervoer kunt u Brussel goed bereiken.
Vanaf Brussel Centraal Station (Europaplein) stapt u dan nog 15 minuten naar de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 (1,5 km).
 Metrostation Troon aan de metrolijnen 2 en 6
Koppeling naar station: https://nl.wikipedia.org/wiki/Troon_(metrostation).

 

INSCHRIJVINGSSTROOK

Zo de keuze voor de heer of mevrouw verschilt: een afzonderlijk formulier invullen a.u.b.!

De heer  

Mevrouw

 

VVA-afdeling

 

Adres

 

 

 

E-postadres

 

Telefoon

 

schrijft/schrijven in voor de Algemene Ledendag in Brussel op zaterdag 28 maart 2020.

 

Aantal

Totaal

1

Ontvangst, academische zitting, receptie

35 euro/persoon

 

 

2

Ontvangst, academische zitting, receptie en vriendenmaal

75 euro/persoon

 

 

3

Ontvangst, academische zitting, receptie, vriendenmaal én het culturelel gedeelte

90 euro/persoon

 

 

Wilt u a.u.b. de inschrijvingsstrook kopiëren en ingevuld terugsturen per e-post vóór 18 maart 2020 naar VVA-Brussel secretariaat.vva.brussel@gmail.com?        
De inschrijving is slechts geldig na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Stort u dat vóór 18 maart 2020
 op rekening BE80 4300 0665 3177 van VVA-Brussel.

Cultureel programma: minimum twee keuzes aanduiden in volgorde van voorkeur:  

    Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3
A

Muziekinstrumentenmuseum

     
B

Magritte Museum

     
C

Museum voor Oude Kunst

     
D

Coudenbergpaleis

     

Tot de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA behoren Em. prof. dr. Eric Ponette, Prof. dr. Matthias Storme, Prof. dr. Frank Fleerackers, Em. prof. dr. Stijn Verrept**, Prof. dr. Els Ruijsendaal, Em. prof. dr. Jos Devreese, Lic. An De Moor**, Dr. Jan Roukens, Lic. Peter Debrabandere**, Lic. Ghislain Duchateau**, Lic. Paul Becue.

** De vier Neerlandici van de Werkgroep concipieerden de thema-uitwerking van de Academische Zitting.


top