De paus en de poes & De man in de steigers: Roger Van den Borre

De paus en de poes & De man in de steigers: Roger Van den Borre

In december 2020 gaf Roger Van den Borre bij Uitgeverij Skribis te Gent een boek uit waarin het kerstsprookje voor volwassenen De paus en de poes en het verhaal De man in de steigers werden opgenomen. Het is een hardcover-uitgave in een oblong-formaat (34 bij 24 cm).

Het hoofdpersonage in De paus en de poes is een ‘pontifex’ in de etymologische betekenis van het woord, een echte bruggenbouwer. In De man in de steigers speelt een middeleeuwse beeldhouwer de hoofdrol. Hun werelden lijken ver uit elkaar te liggen, maar beiden ondervinden het spanningsveld tussen werkelijkheid en ideaal op een even intense manier.

De oorspronkelijke Nederlandse teksten werden vertaald in het Duits, het Frans en het Italiaans. De vier versies werden als parallelteksten opgenomen en werden verlucht met prachtige illustraties door Hanneke Heuts en Willy Rosseel.

ISBN 978 94 639 6939 0    D/2020/3988/44   NUR 303

De prijs van het boek bedraagt 30 euro per exemplaar, verzendingskosten inbegrepen. Wie een exemplaar wil kopen, kan dat via e-mail melden aan roger.vandenborre@telenet.be met vermelding van naam en leveringsadres. Per exemplaar kan 30 euro worden overgeschreven op rekening nummer        BE97 0000 5090 0849 op naam van Roger Van den Borre.

                                       

 


top