Nieuwe cyclus cultuurgeschiedenis door VVA-lid dr. Jan Vaes

Nieuwe cyclus cultuurgeschiedenis door VVA-lid dr. Jan Vaes

Ons gewaardeerd VVA-lid dr. Jan Vaes deed ons volgende mededeling:

Zoals u misschien weet heb ik gedurende zes jaren in Alden Biesen een cyclus Cultuurgeschiedenis (van het Oude Egypte tot heden) verzorgd onder de auspiciën van Davidsfonds Academie. Telkens 20 lezingen per werkjaar, in het totaal dus 120 sessies. Er waren daar zo maar even permanent 160 mensen ingeschreven, meestal volwassenen, gepensioneerden.
 
Ik mag nu van Davidsfonds Academie het geheel nog eens overdoen, op twee locaties. De eerste is Diest waar ik al gestart ben, met 90 cursisten. Zie  https://www.davidsfonds.be/academie/taal/detail/542/de-oerknal-van-europa-diest#Over
 
De tweede locatie is de UHasselt (Diepenbeek). Daar start ik weldra, op 16 januari, 19.15 uur. Telkens op maandagavond.  Er zijn daar nu al 96 mensen ingeschreven. Geen gebrek aan belangstelling dus. Het eerste werkjaar gaat het om 10 lezingen, vanaf volgend werkjaar worden er dat opnieuw 20, enzovoort. Zie https://www.davidsfonds.be/academie/taal/detail/2301/de-oerknal-van-europa-diepenbeek
 
Men kan over de cursus in beide locaties meer informatie vinden in mijn blog: http://jan-vaes.blogspot.com/   Ook daar staan de links om in te schrijven.
 
Er is dus volk genoeg, geen probleem. Toch leek het mij opportuun ook de leden van het VVA van dit initiatief op de hoogte te brengen. Het is immers (in de UHasselt) de laatste keer dat ik de hele cyclus nog eens opstart; bovendien start ik daar in dit eerste jaar letterlijk met het begin (prehistorie, Oude Nabije Oosten, Egypte, ...), het ideale moment - de "laatste kans" -  om in te stappen. Men kan overigens elk werkjaar in- of uitstappen.  Nogmaals, er is volk genoeg maar ik zou het spijtig vinden dat  VVA-leden niet geweten hebben van het initiatief en de kans misten om te participeren.
 
Kortom: is het mogelijk dat het bestuur van VVA dit verzoek in overweging neemt? En dat dan laat weten aan de VVA-leden?  Als dit een delicaat precedent vormt, geen probleem. Ik ben hoe dan ook dankbaar als u dit even wil lezen.

top