De communicatie met onze leden

De communicatie met onze leden

Uit gesprekken blijkt dat het niet voor alle leden duidelijk is hoe de mededelingen vanuit het bestuur aan de leden gecommuniceerd worden.
Daarom zetten wij dat voor alle duidelijkheid nog eens op een rijtje.

De afdeling Limburg van de VVA telt ongeveer 330 leden en die zijn efficiënt geordend in een ledenbestand.

Het bestuur streeft ernaar om op eenvormige en herkenbare manier met zijn leden te communiceren per email en onder dezelfde herkenbare hoofding

1. De mededelingen aan de leden gebeuren door onze secretaris Marc Maes.
Elk bestuurslid, ook de voorzitter, stuurt zijn/haar tekst naar de secretaris, die over het ledenbestand beschikt. Hij stuurt die dan door naar de leden.
De mededeling (los van wie haar geformuleerd heeft) wordt meestal collegiaal ondertekend met “het bestuur”.
Leden die een relevante mededeling (bijv. een overlijden) willen laten versturen naar alle leden, sturen hun verzoek naar secretariaat@vvalimburg.be

2. De periodieke nieuwsbrieven met programma worden op dezelfde eenvormige manier per email naar alle leden gestuurd.
Onze secretaris Gaby Vandersmissen verzorgt de pre-redactie van deze nieuwsbrieven. Onze communicatieverantwoordelijke Michel Vanbuul plaatst de inhoud ervan op de VVA-website en zorgt voor de eindredactie van de digitale versie die met een automatisch systeem naar alle leden en hun partners gemaild wordt onder dezelfde herkenbare hoofding.

In deze nieuwsbrieven wordt een overzicht gegeven van de komende activiteiten en met de knop "lees meer" komt u rechtstreeks op de juiste pagina van de private website met alle info over de activiteit en met het online in te vullen inschrijvingsformulier.
Vanaf 1 januari 2023 zullen de leden zich enkel nog via deze private website kunnen inschrijven voor de gratis activiteiten (lezingen e.d.). Dit vergemakkelijkt aanzienlijk het werk van onze secretaris. Voor betalende activiteiten geldt enkel de betaling als inschrijving.

Ook nieuws over onze leden, activiteiten van derden en allerhande nieuwtjes en wetenswaardigheden kunnen in de website en in deze digitale nieuwsbrieven opgenomen worden.

3. De website van VVA Limburg wordt beheerd door Michel Vanbuul die de website gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk gemaakt heeft.
Je vindt de website van VVAlimburg op www.vvalimburg.be. Er is ook een privaat luik aan de website gekoppeld, dat enkel voor leden toegankelijk is. Hierop wordt meer vertrouwelijke informatie gepubliceerd, zoals ledennieuws, foto’s en video’s van activiteiten, de ledenlijst en foto’s van onze leden.
Onze leden kunnen hierop inloggen door te klikken op de gele knop “Leden” bovenaan rechts. Je moet dan enkel inbrengen:
de gebruikersnaam VVA-lid en het paswoord VVAprivaat

4. Het digitale tijdschrift van VVA-nationaal heet Vivat Academia (kortweg de Vivat) en wordt drie- of viermaandelijks naar alle leden gestuurd.
De redacteurs zijn : Paul Becue (voorzitter VVA-nationaal), Michel Vanbuul, Jeanine Broens

Wij hopen dat wij met deze toelichting duidelijkheid hebben gegeven.


Hartelijke groet,
het bestuur


top