De knikkers van Qadir door Leo Bormans en Qadir Nadery - 21/11

De knikkers van Qadir door Leo Bormans en Qadir Nadery - 21/11

dinsdag  21 november  2023  om 20 u.
Ontmoetingscentrum Rapertingen, Luikersteenweg 395,  Hasselt-Rapertingen

Lezing

De knikkers van Qadir

door Leo Bormans en Qadir Nadery

Het verhaal van de vluchteling die have en goed moet achterlaten om het vege lijf te redden en vaak ook dat van zijn gezin, laat haast niemand onberoerd.

De vraag om asiel lokt ook heel wat, vaak politieke, discussies uit.

Schrijver en journalist Leo Bormans (gekend van zijn boeken over geluk en hoop) leert bij toeval Qadir Nadery kennen, wanneer in zijn Limburgs dorp een vluchtelingenkamp komt.
Qadir is met zijn gezin gevlucht vanuit Afghanistan. Er ontstaat tussen beiden een bijzondere vriendschap. 
En samen schrijven zij een jaar lang aan het boek De knikkers van Qadir.

Wij volgen hierin het bewogen leven van de achtjarige Qadir in een Afghaans dorp tot zijn bloedstollende vlucht als vader met zijn gezin naar Europa.
Het boek wordt alom gelauwerd en niet alleen om zijn pakkend, waargebeurd relaas, maar ook om zijn literaire kwaliteiten.

Leo Bormans en Qadir Nadery zullen op deze avond het menselijk gelaat van de vluchteling tonen achter de statistieken.

Het boek, gesigneerd door de auteur, zal op die avond ook te koop worden aangeboden.

Deze activiteit is gratis doch wel inschrijven via het digitaal formulier hieronder.


top