Eindejaarsbanket met bestuursverkiezingen 26 juni 2022 12u

Eindejaarsbanket met bestuursverkiezingen 26 juni 2022 12u

Normaal zou de bestuursverkiezing reeds in juni 2020 gebeurd moeten zijn, doch Corona heeft dit gedurende twee jaar verhinderd, zodat het huidige bestuur zolang op post is moeten blijven. Nu de pandemie of tenminste de Covid-maatregelen voorbij zijn, kunnen we eindelijk deze verkiezing met bijhorend feestmaal organiseren.

De bestuursverkiezing zal doorgaan op zondag 26 juni 2022 vanaf 12u in feestzaal “De Kleine Graaf” te 3700 Tongeren (deelgemeente ‘s Herenelderen), Ginstraat 31. (www.dekleinegraaf.be)

De modaliteiten van de bestuursverkiezing zijn vastgelegd in het verkiezingsreglement dat u kan raadplegen door te klikken op "Verkiezingsreglement".

Wie met volmacht wil stemmen kan een model-volmachtformulier opvragen door te klikken op "volmachtformulier". (Opgelet, slechts één volmacht per persoon.)

Conform  artikel 2 moet deze verkiezing u vóór 26 april 2022 meegedeeld worden.

Conform artikel  3 kunnen alle betalende leden van VVA Limburg  zich tot 11 juni 2022 schriftelijk, per brief of per email, kandidaat stellen bij onze secretaris Marc Maes, Zandstraat 48 te Hasselt of via secretariaat@vvalimburg.be

Het bestuur rekent op jullie belangstelling voor dit belangrijk democratisch gebeuren voor onze vereniging.

Uiteraard wordt dit verkiezingsgebeuren naar goede VVA-gewoonte gekaderd in een feestelijke samenkomst in het prachtige kader van De Kleine Graaf.

We verwelkomen mekaar om 12u met Prosecco en/of fruitsap en met twee hapjes van het huis.

Rond 12u45 gaan we aan tafel en genieten wij van een viergangen-menu.

 


top