Externe activiteiten

Externe activiteiten

VVA neemt vaak deel aan activiteiten en evenementen van andere organisaties, omdat ze tot de interessesfeer van de VVA behoren en de vereniging inhoudelijk kunnen verrijken.

Omwille van de vele aanvragen van leden om activiteiten van hun verenigingen te verspreiden onder de VVA-leden, heeft het VVA-bestuur zich beraden over de te volgen beleidslijnen hieromtrent.
Om een teveel aan email-communicatie te vermijden vanuit ons secretariaat naar de leden, werd beslist dat activiteiten van derden enkel opgenomen kunnen worden in de hiervoor voorziene rubriek op de website van VVA-Limburg. Ook in de periodieke digitale nieuwsbrief kunnen deze activiteiten opgenomen worden.
De begeleidende tekst, beelden en hyperlink naar een mogelijke website kunnen gestuurd worden naar onze webbeheerder Michel (vanbuul.michel@gmail.com).

top