Programma 2021-2022

Programma 2021-2022

VVA-PROGRAMMA 2021-2022

donderdag 2 september 2021 om 20u30
Zomeropera 2021 landcommanderij Alden Biesen: Casa Ricordi

donderdag 16 sept. 2021 om 13u30
Fiets- en wandeltocht in regio Lommel met navolgend etentje.
Kort filmverslag van Toine Vanherck

zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021
Algemene Ledendag VVA in Brussel en 's anderendaags rondleiding in Brussel o.l.v. ons VVA-lid Hendrrik Claessens.
Lees het verslag van onze voorzitster Jeanine Broens.

donderdag 18 november 2021

Bezoek aan het stadsfestival van de "Big Bang" in Museum M en de universiteitsbibliotheek te Leuven: de evolutie van de kennis van het heelal door de eeuwen heen en de weerslag hiervan in de kunst.
Lees hierover de interessante wetenschappelijke artikels van de wereldberoemde fysici aan de KUL, prof. Georges Lemaître en prof. Thomas Hertog.


top