Lidmaatschap

Lidmaatschap

VVA Limburg telt al enkele jaren ruim 300 leden en we bieden hen een uitgebreid programma. Ongeveer elke maand worden er twee activiteiten georganiseerd.

Wij vragen u om uw lidmaatschap te verlengen voor 2023-2024 en uiterlijk 31 augustus de lidmaatschapsbijdrage te betalen overeenkomstig volgend tarief:

- 45 euro: gewoon lid met partner
- 30 euro: alleenstaand lid
- 50 euro: steunend lid met partner

Wie nog geen lid is, kan zich aansluiten door zich aan te melden bij het secretariaat van VVA-Limburg, met opgave van voornaam, familienaam, diploma, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

De lidmaatschapsbijdrage wordt betaald op rekeningnummer BE46 9731 8254 4536 van de VVA-Limburg.

Aanmelding en correspondentie kan best per email op secretariaat@vvalimburg.be

_________________________________________


top