Lidmaatschap

Lidmaatschap

Omdat de Corona-pandemie de werking van het verenigingsleven vanaf maart 2020 nagenoeg volledig onmogelijk gemaakt heeft, werd het lidmaatschap van de leden in 2019-2020 automatisch verlengd naar 2020-2021 met vrijstelling van bijdrage, ondanks het feit dat er in die periode toch enkele (openlucht)activiteiten doorgegaan zijn.

Nu we eindelijk en hopelijk onze vrijheid geleidelijk terugkrijgen en de meesten onder ons ook volledig gevaccineerd zijn, zullen onze activiteiten geleidelijk en voorzichtig terug opstarten om van het werkingsjaar 2021-2022 weer een voltreffer te maken. Voor september en oktober hebben we al 3 activiteiten geprogrammeerd.

Daarom vragen we om het lidmaatschap te verlengen voor 2021-2022 en uiterlijk 31 augustus de lidmaatschapsbijdrage te betalen die we nog steeds ongewijzigd laten op het vroegere tarief:

- 35 euro: gewoon lid met partner
- 25 euro: alleenstaand lid
- 40 euro: steunend lid met partner

Wie nog geen lid is, kan zich aansluiten door zich aan te melden bij het secretariaat van VVA-Limburg, met opgave van voornaam, familienaam, diploma, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

De lidmaatschapsbijdrage wordt betaald op rekeningnummer BE46 9731 8254 4536 van de VVA-Limburg

Aanmelding en correspondentie kan best per email op secretariaat@vvalimburg.be

_________________________________________


top