Lidmaatschap

Lidmaatschap

VVA Limburg telt al enkele jaren ruim 300 leden en we bieden hen een uitgebreid programma. Ongeveer elke maand worden er twee activiteiten georganiseerd.

De lidmaatschapsbijdrage is vele jaren ongewijzigd gebleven doch het bestuur heeft nu moeten beslissen om het (vrij licht) te verhogen. De algemene stijging van de levensduurte is hier natuurlijk niet vreemd aan. 

Wij vragen u om uw lidmaatschap te verlengen voor 2022-2023 en uiterlijk 31 augustus de lidmaatschapsbijdrage te betalen overeenkomstig volgend tarief:

- 45 euro: gewoon lid met partner
- 30 euro: alleenstaand lid
- 50 euro: steunend lid met partner

Wie nog geen lid is, kan zich aansluiten door zich aan te melden bij het secretariaat van VVA-Limburg, met opgave van voornaam, familienaam, diploma, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

De lidmaatschapsbijdrage wordt betaald op rekeningnummer BE46 9731 8254 4536 van de VVA-Limburg

Aanmelding en correspondentie kan best per email op secretariaat@vvalimburg.be

_________________________________________


top